Написати нам  -  Розмістити статтю  -  Телеграм  -  Facebook  -  YouTube.новини  -  На головну 


   

Ризики цифрової трансформації компаній


Сьогодні у світі відбувається четверта промислова революція, основною характерною ознакою якої є повне, вичерпне і всеосяжне користування інтернет-технологіями для вдосконалення різноманітних процесів, пов’язаних із життєдіяльністю людини. Бурхливий технологічний прогрес відкриває широкі можливості цифрової трансформації економічних відносин. Цифрова трансформація дозволяє автоматизувати бізнес-операції, що підвищує їх ефективність і продуктивність, відкриває нові можливості, впливає на розвиток підприємництва, сприяє формуванню нових продуктів та моделей управління.
Ризики цифрової трансформації компаній

Під цифровою трансформацією переважно розуміють перетворення різних галузей економіки, моделей ведення бізнесу, управлінських парадигм, економічних відносин і соціальних практик за рахунок використання сучасних цифрових технологій. Саме цифрова трансформація визначатиме у найближчому майбутньому конкурентоспроможність держав і бізнесу як на національному, так і світовому рівнях. Цифрова трансформація торкнеться кожної галузі та назавжди змінить економіку, соціальний захист, оборону, охорону здоров’я, освіту, науку, логістику тощо. Не залишаться осторонь від цифрових трансформаційних процесів й суспільство, особистість. Так, цифрова економіка є драйвером до поліпшення соціально-економічного життя суспільства.

Спеціалісти Міжнародної консалтингової компанії Сідкон радять: перед тим, як проводити цифрову трансформацію бізнесу, доцільно провести аудит системи кібербезпеки, що дозволить контролювати і запобігти виникненню різних видів загроз для кібербезпеки компаній. Також важливо ознайомитися з ризиками та небезпеками форсованої цифровізації, оскільки зайва поспішність при впровадженні цифрових технологій несе ризики: форсування цифровізації небезпечно при низькому рівні інформаційної безпеки бізнес-структури.

Тому на корпоративному рівні з метою упередження цифрових ризиків спочатку треба чітко осмислити, які цілі вирішуватиме кожен крок цифрової трансформації, яку користь в майбутньому принесе компанії та чи інша цифрова технологія. Слід провести ранжування пріоритетів щодо інвестування в окремі проекти цифровізації, виходячи з того, які саме рішення, що забезпечують створення найбільшої вартості для бізнес-моделі компанії. При цьому слід врахувати потребу у фінансових ресурсах, очікуваний ефект від впровадження цифрових технологій, ризики зміни наявної бізнес-моделі тощо. Тобто треба розробити стратегію цифрової трансформації компанії з метою упередження ситуації, коли фактична ефективність цифрових трансформацій не відповідатиме очікуванням.
Читайте та обговорюйте, та приєднуйтесь КИЇВ до нашого соціуму - Telegram або Facebook
Ще новини

На початок