Написати нам  -  Розмістити статтю  -  Телеграм  -  Facebook  -  YouTube.новини  -  На головну 


   

Комплексна система безпеки бізнесу


Умови ринкової економіки, в яких здійснюють свою діяльність українські компанії і банки, в значній мірі є невизначеними і непередбачуваними. Так, умови конкуренції не завжди відповідають моральним і правовим нормам. У свою чергу, світова економічна криза також спровокувала значну кількість нових загроз підприємницькій діяльності. На розвиток підприємництва впливають і такі фактори, як нестабільна політична та соціально-економічна ситуація в країні, недосконалість чинного законодавства та його постійні зміни, корупція, криміналізація суспільства, шахрайство персоналу і зовнішніх осіб і т.д.

Як наслідок реалізації численних загроз безпеки діяльності суб'єктів підприємництва спостерігаються високий рівень збитковості підприємств в Україні (близько 40% всіх підприємств є збитковими), значні обсяги дебіторської заборгованості на тлі зростання кредиторської заборгованості, недостатній рівень інвестування, складна процедура отримання кредитів, що свідчить про низький рівень безпеки вітчизняних суб'єктів підприємницької діяльності, а також про несприятливому зовнішньому середовищі їх функціонування. Все це обумовлює підвищення рівня масової неплатоспроможності українського бізнесу, брак власних коштів для фінансування виробничо-господарської діяльності, високу ймовірність банкрутства.

Практика останніх десятиліть показала, що однією з найбільш поширених причин банкрутств суб'єктів господарювання є невміння спрогнозувати і врахувати вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на стан і рівень безпеки бізнес-структур, на динаміку їх розвитку.

Проблема значної кількості збиткових суб'єктів підприємництва в Україні обумовлена ​​прорахунками в стратегічних планах і в наборі тактичних і оперативних заходів, що викликано, в першу чергу, відсутністю корпоративних стандартів, концепцій/політики безпеки, наявність і реалізація яких на практиці дозволила б вітчизняному бізнесу знайти вихід з кризових ситуацій, що регулярно виникають.

Крім того, колосальну небезпеку для діяльності компаній / банків представляють інформаційні загрози. Так, останнім часом набули масштабів епідемії такі негативні явища в просторі Інтернет, як кібертероризм, кібершпіонаж, кібершантаж, хактівізм, DDoS-атаки і витік / крадіжка корпоративних даних.

Сучасний кібертероризм за своїми масштабами, технічними можливостями і наслідками можна з повною впевненістю ставити в один ряд з традиційним тероризмом і організованою злочинністю. За свідченнями незалежних експертів, кіберудари спільноти кібертерористів по мережі Інтернет і відключення комп'ютерних систем можуть призвести до руйнування 20% середніх банківських установ протягом декількох годин, 48% компаній зазнають краху протягом декількох діб. Ще близько 33% банків збанкрутують через кілька годин після такої катастрофи, а 50% з них - через кілька днів. Нескладно здогадатися, що в умовах сучасної глобалізації та цифровізації після такої кібератаки почнеться нова світова фінансова криза.

В Україні практично кожна п'ята компанія зазнає збитків від кібератак. Більше 70% компаній малого і середнього бізнесу не захищені від кібератак або захищені, але недостатньо, і можуть стати об'єктами атак зловмисників. Більшість осіб, відповідальних за роботу з електронними рахунками, слабко уявляють способи захисту від несанкціонованого доступу до цих рахунків.

Вищесказане дозволяє говорити про необхідність вивчення і аналізу загроз та інших факторів негативного впливу на розвиток підприємницької діяльності в Україні. На сучасному етапі розвитку ринкових відносин, в умовах посилення кризових явищ у світовій і національній економіках розвиток суб'єктів підприємництва неможливо забезпечити без урахування в поточній діяльності загроз і ризиків, а також без створення комплексної системи захисту від цих загроз і ризиків.

Тільки комплексний, системний підхід до безпеки компанії / банку дозволить зберегти і примножити бізнес. Необгрунтовано безпеку компанії / бізнесу зводити тільки до фізичної безпеки (охорона, режимні заходи) і обмеженим питанням економічної, кадрової та інформаційної безпеки. Неприпустимо не включати в систему безпеки такі її елементи, як захист від кібертероризму, кібершпіонажу, кібершантажу, хактівізма, DDoS-атак, інформаційних війн, безпеку особистості, захист від корпоративного шахрайства і інших погроз з боку персоналу, фінансова безпека, безпека персональних даних, розвідувальні і контррозвідувальні заходи, захист від рейдерства і розгортання корпоративних воєн, захист від кримінальних посягань і та ін. Служба безпеки та керівництво компанії повинні проаналізувати всі можливі загрози і побудувати таку систему, яка дозволить створити ефективний захист ще до появи потенційної загрози.

Діяльність консалтингової компанії «СІДКОН» спрямована на виявлення ризиків і попередження загроз для бізнесу:  • Аудит системи безпеки;

  • Кібераудіт;

  • Розробка концепції / політики безпеки;

  • Аудит і розробка системи захисту персональних даних.
  • Читайте та обговорюйте, та приєднуйтесь КИЇВ до нашого соціуму - Telegram або Facebook
    Ще новини

    На початок