Написати нам  -  Розмістити статтю  -  Телеграм  -  Facebook  -  YouTube.новини  -  На головну 


   

Розвиток конкурентної розвідки в Україні


Конкурентна розвідка визначається як процес збору та поширення практико-орієнтованої інформації для розробки і реалізації стратегічних програм. Подібна діяльність проводиться на основі планування, виключно відповідно до етичних і правових норм, стандартів збору, обробки та аналізу даних про внутрішнє і зовнішнє середовище, які є орієнтиром в ухваленні управлінських рішень та забезпеченні конкурентних переваг компанії.

У сучасному розумінні під конкурентною розвідкою часто мають на увазі діяльність, пов’язану з добуванням відомостей про наявні та потенційні загрози існуванню та інтересам компаній за умови дотримання правових норм.

Конкурентну розвідку, як правило, розглядають як систематичний процес, який включає збір, структуризацію, аналіз і оцінку інформації щодо внутрішнього середовища та зовнішнього оточення компанії; доведення до вищого керівництва відомостей для прийняття ефективних та якісних стратегічних і важливих тактичних рішень у бізнесі, що дають змогу передбачити зміни на ринку та прийняти при цьому адекватні рішення щодо управління ризиками (у разі неможливості їх попередження чи уникнення), запровадження своєчасних змін у компанії, беручи при цьому до уваги задоволення потенційних потреб споживачів та підвищення вартості власного бізнесу.
Розвиток конкурентної розвідки в Україні

Конкурентна розвідка стосується різноманітних операцій зі збору та аналізу інформації, необхідної для стратегічних оцінок реального стану та перспектив зовнішнього бізнесового довкілля, а також реальної й потенційної активності на ринках компаній-конкурентів.

За багато років практичні аспекти діяльності з конкурентної розвідки істотно змінились. Глобалізація, величезні обсяги даних у відкритому доступі та технологічні досягнення змінюють характер конкурентної розвідки, відкриваючи перед фахівцями в цій і суміжних областях, а також перед компаніями-замовниками конкурентної розвідки можливість зміцнити конкурентні позиції.Отримала розвиток так звана концепція «комплексної розвідки», яка розширює спектр необхідних навичок фахівців з конкурентної розвідки. Cпочатку конкурентна розвідка фокусувалась безпосередньо на вивченні конкурентів. Згодом у концепцію були інтегровані нові компетенції, необхідні для оцінки поточної економічної і політичної ситуації в конкретних регуляторних умовах. Сьогодні для конкурентної і ринкової розвідки потрібні розуміння маркетингових особливостей, сегментування ринків, формування конкурентного середовища та оцінка суперників.

У світі простежується тенденція переходу від збору інформації про конкурентів до напрямів, що дозволяє збільшити додану вартість інформаційних продуктів, включаючи аналіз та врахування більш широких аспектів середовища діяльності компанії (споживачі, уряд, технології, економіка тощо). Зростає попит на навички конкурентної розвідки у багатьох суміжних областях.

У той же час, конкурентна розвідка сама по собі не є результатом чого-небудь, а є процесом, призначеним для підвищення конкурентоспроможності компанії в плані ресурсів, виробничого циклу і готової продукції. Навіть якщо у компанії відмінна конкурентна розвідка, але вона погано взаємодіє з іншими підрозділами компанії, то її цінність істотно знижується. У будь-якій компанії конкурентну розвідку слід розглядати як засіб для успіху інших напрямків діяльності компанії.

Сьогодні в Україні активно розвивається ринок розвідувальних послуг, на якому послуги конкурентної розвідки переважно надаються на умовах аутсорсингу.

У нашій країні працює низка консалтингових компаній, які спеціалізуються на проведенні конкурентної розвідки, але тільки деякі з них включають не тільки звичайну перевірку та надання інформації про фінансовий стан конкурента, а й моніторинг мас-медіа, різних баз даних, складання аналітичних оглядів за галузями, ринковою політикою, схемами офшорних операцій, лобіюванням бізнес-інтересів певних комерційних структур політичними діячами.

У разі відсутності в компанії фахівців з конкурентної розвідки є можливість залучити відповідних висококваліфікованих фахівців у цій сфері на підставі договору аутсорсингу або за договором надання послуг. Самостійно займатися конкурентною розвідкою варто, якщо компанія перебуває на ринку з невеликою кількістю конкурентів або з невеликою кількістю опублікованих даних. Однак у більшості випадків має більше сенсу наймати консультантів для виконання цієї роботи.
Читайте та обговорюйте, та приєднуйтесь КИЇВ до нашого соціуму - Telegram або Facebook
Ще новини

На початок