Написати нам  -  Розмістити статтю  -  Телеграм  -  Facebook  -  YouTube.новини  -  На головну 


   

Особливості захисту потерпілих у кримінальному провадженні


Потерпілий – особа, яка посідає практично центральне місце серед усіх учасників кримінальних проваджень.
Особливості захисту потерпілих у кримінальному провадженні

Хто вважається потерпілим у кримінальному провадженні


Законодавством визначено особливості процесуального статусу потерпілого під час ведення процедури досудового розслідування. В Кримінальному кодексі України (КПК) для потерпілих було виділено окремий пункт https://sp.agency/service/criminal-processes/.
Отож, у кримінальному провадженні потерпілим вважається:


 • фізична особа, якій завдали моральної, майнової чи фізичної шкоди, яка була завдана кримінальним правопорушенням;

 • юридична особа, якій було завдано майнової шкоди кримінальним правопорушенням;

 • будь яка особа, що не виступає заявником, проте їй було завдано шкоди кримінальним правопорушенням після початку розгляду справи, через що особа подала заяву про залучення її як потерпілого.
 • КПК України не було визначено вимог щодо змісту, а також форми заяви про залучення як потерпілого.

  Момент набуття процесуального статусу потерпілого


  Потерпілий набуває своїх прав та обов’язків із того моменту, коли була подана заява про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, або ж подання заяви про залучення особи-заявника як потерпілого.

  Особа, яка прийняла заяву, має вручити пам’ятку про процесуальний обов’язок і права. Ця пам’ятка вміщує в собі повний перелік прав, а також обов’язків особи як потерпілого, які передбачені у статтях 56 і 57 КПК України. Особа, яка вручає пам’ятку, повинна роз’яснити потерпілому всі незрозумілі ним пункти, якщо є таке прохання.

  Права потерпілого


  Право потерпілого на представництво його інтересів іншою особою
  Згідно зі статтею 58 КПК України, у кримінальному провадженні права потерпілого може представляти інша особа – представник (наприклад, адвокат), який має законне право бути захисником.

  Захисником юридичної особи може бути її керівник (по роботі тощо) чи будь яка інша особа, яка має законне право виступати захисником.

  Захист прав потерпілого у кримінальному провадженні
  Згідно зі статтею 56 КПК України, усі способи на захист прав потерпілого безпосередньо ґрунтуються на його правах.

  Відповідно до закону, для того, щоб захистити свої права, потерпілий має право звернутися:


 • до правоохоронних органів для того, щоб подати заяву про здійснення стосовно нього кримінального порушення;

 • до слідчого для надання необхідних доказів, роз’яснення деяких деталей, дання показань або ж відмови від них;

 • до судді для того, щоб оскаржити роботу чи бездіяльність прокурора, або ж оскаржити його рішення;

 • до прокурора для того, щоб, наприклад, оскаржити роботу слідчого.
 • На що має право потерпілий під час досудового розслідування?
  Під час процесу досудового розслідування потерпілий має такі права:


 • подавати заяви про кримінальне правопорушення, а також про визнання його потерпілим;

 • отримати документ, який підтверджує прийняття заяви, від того органу, до якого було подано заяву;

 • подавати необхідні докази, які підтверджують зміст заяви;

 • брати будь яку участь у слідчих діях та бути ознайомленим із протоколами слідчих, а також ставити стосовно них запитання й отримувати на них відповідь;

 • отримувати всі копії документів після закінчення досудового розслідування, які стосуються кримінального провадження.
 • Права потерпілого під час кримінального провадження


 • потерпілий обов’язково має бути проінформований про всі свої права та обов’язки;

 • знати всю суть обвинувачення, а також бути повідомленим про будь які зміни, обрання чи закінчення заходів кримінального провадження;

 • подавати всі необхідні докази в суд;

 • заявляти клопотання та відводи;

 • давати показання або повністю відмовитися від них;

 • оскаржувати будь які рішення чи бездіяльність прокурора або слідчого;

 • мати свого власного представника під час кримінального впровадження, а також, за потреби, мати можливість відмовитися від нього;

 • давати показання на мові, якою потерпілий вільно володіє, а також, за потреби, безплатно отримати перекладача;

 • відшкодування збитків, які завдав потерпілому кримінальний злочин.
 • Під час судового провадження в будь-якій інстанції потерпілий має право


 • бути цілковито проінформованим про те, де й коли проводитиметься розгляд справи;

 • брати участь у провадженні, а також у перевірці будь-яких доказів;

 • у разі, якщо прокурор відмовляється від підтримки державного обвинувачення, підтримувати обвинувачення;

 • висловити свою думку про обрання покарання для обвинуваченого;

 • ознайомитися з рішенням суду, а також судовим журналом та всіма записами, які були зроблені під час провадження;

 • оскаржувати будь-які рішення суду (згідно із законодавством України);

 • під час будь якого етапу провадження потерпілий має повне право на примирення з обвинуваченим чи підозрюваним.
 • Читайте та обговорюйте, та приєднуйтесь КИЇВ до нашого соціуму - Telegram або Facebook
  Ще новини

  На початок